اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۳۷۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۶۹۴۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۰۰۰۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲-۴۲۲۸-۱۸۳ ۰۰۹۸
۹۱۲-۱۱۶۴-۱۶۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی پاساژ گراند هتل طبقه اول پلاک 5

برق نکا

تلفن

  • ۳۳۹۰۳۷۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۳۶۹۴۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۰۰۰۴۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲-۴۲۲۸-۱۸۳ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲-۱۱۶۴-۱۶۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  لاله زار جنوبی پاساژ گراند هتل طبقه اول پلاک 5

خروجی اخبار


لینک های مرتبط